Pallol o Porxo del Forment – Ala dels Draps

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

El Pallol (1) o Porxo del Forment fou un edifici construït entre el 1387 i el 1389 per poder emmagatzemar el blat provident del port de Barcelona.

Era de un edifici cobert, de planta quadrada i tenia, inicialment, una sola planta, “amb àmplies porxades obertes a l'exterior i sòl enllosat per a millor conservació dels grans”(2).

L’any 1441 el Consell de Cent va acordar construir-hi a sobre un pis dedicat a l’Ala de Draps, “perquè els draps –principal producte manufacturat de la ciutat– comptessin amb el seu propi mercat cobert”(3), que fou inaugurada el 1444. L’espai era distribuït en dos sectors: “un de destinat als draps de producció local, i l’altre als draps fets fora de Barcelona”(4).

L’any 1553 es reconstruí la façana que donava a l’actual Pla de Palau, i es transformà la sala de l’Ala de Draps en Arsenal de la ciutat, mentre que els baixos continuaven ocupats pels Pallols. 

El 1608 patí un incendi que afectà una part de l’edifici; es va refer tot sencer, i des de aleshores es convertí en el palau del Virrei o del Lloctinent, primerament, i a partir de 1714, residència dels capitans generals de Catalunya. 

Fou reformat el 1771, per adaptar-lo a la moda neoclàssica del moment; el 1802 fou adequat per poder allotjar al rei Carles IV d’Espanya. L’any 1846, amb motiu de la visita de la reina Isabel II d’Espanya, els capitans generals es mudaren al convent de la Mercè, des de aleshores convertit en capitania general, i l’edifici es reformà  altre cop, traient els elements neoclàssics i construint una façana neogòtica, per esdevenir provisionalment Palau Reial. Posteriorment fou convertit en jutjat, i el 1875 fou destruït per un incendi.

 

 


  1. El Pallol era originàriament un edifici municipal destinat a guardar-hi el forment i els grans per al consum ciutadà. A la Barcelona de l´època existia el Forment d’Amunt, situat a la plaça del Blat, actual plaça del Àngel, on arribava el blat transportat per terra, i el Forment d’Avall o de Mar, situat a l’actual pla de Palau, on es centralitzaven el blat arribat per mar. 
  2. Ainaud, J.; Gudiol, J.;  Verrie, F. P., 1947, pàg. 291 Traducció del castellà F. Font
  3. Bernaus i Vidal, M., 2003, pàg. 114
  4. Bernaus i Vidal, M., 2003, pàg. 114

Bibliografia

Bernaus i Vidal, M., 2003, “Els espais arquitectònics de la indústria i el comerç”, Barcelona Quaderns d'Història, Núm. 8, pàg. 99-140

Ainaud, J.; Gudiol, J.;  Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid