Palau Dalmases

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Casa del segle XVII, propietat del llinatge Dalmases, que al 1685 va rebre la senyoria de Vilallonga. Els Dalmases adquireixen un edifici preexistent i en fan una important reforma; la reforma fou tan profunda que es considera una edificació del segle XVII i no d’època medieval. De l’antiga construcció se’n conserva la capella, datada del segle XIV, “de volta estrellada amb relleus d'angles músics envoltant l'Epifania de la clau”(1).

Amb la nova construcció la família Dalmases volia “poder gaudir d’una façana d’acord amb les pretensions de la família”(2). És un dels pocs palaus barrocs de la ciutat, i on podem observar “què els grans paraments llisos de pedra s'alternen amb l'ornamentació escultòrica, segons els procediments compositius de l'arquitectura barroca barcelonina de l'època. La major concentració ornamental es troba a l'escala coberta del pati, amb dos arcs rampants sostinguts per columnes salomòniques i ampits amb els temes del rapte d'Europa i del carro de Neptú en relleu, excel·lent mostra de la millor escultura barroca catalana. La senzilla façana, coronada per un seguit de gàrgoles, emmarca totes les obertures amb motllurats trencats, part dels quals, especialment els de les finestres dels baixos, foren refets a la restauració dels anys cinquanta”(3).

Des del 1700 al seu interior va ser la seu de l'Acadèmia dels Desconfiats, i més tard l'Acadèmia de les Bones Lletres.

Al 1959 va sofrir una intervenció a la façana, on es van reconstruir les finestres de la planta baixa basant-se en dos exemplars conservats.
 


  1. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
  2. Rosselló i Nicolau, M.I., 2005, pàg. 88-88
  3. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona

Bibliografia

Cócola Gant, A., 2010, “El Barrio Gótico de Barcelona. Planificación del pasado e imagen de marca”, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art, http://hdl.handle.net/10803/2027

Rosselló i Nicolau, M.I., 2005,” L'interior a Barcelona en el segle XIX”, Tesi doctoral-UPC. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, http://hdl.handle.net/10803/6088

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?id.districte=01&reqCode=inspect&id.identificador=425&

Altre bibliografia que es pot trobar a la biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona http://hdl.handle.net/2117/87674