Palau Mornau

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Casa residencial, construïda entre els segles XVI i XVII, que va pertànyer a la família Santcliment, i que ocupava una àmplia extensió de terreny entre els carrers Ample i Gignàs.  Posteriorment l’edifici va ser subdividit, i a principis del segle XX és comprat i transformat en un edifici modernista per Joan Nadal,  motiu pel qual és anomenat de vegades palau Nadal.

El nom de palau  Mornau l’hi ve donat per un dels seus propietaris al llarg de la seva història: el militar Josep Francesc Mornau, qui al l’any 1809 utilitza la seva casa com a lloc de reunió per tramar un a conspiració contra els ocupants francesos.  

 “Conserva del moment originari el parament extern de carreus resseguits amb estuc i els emmarcaments de pedra motllurada de balcons i finestres”(1) . Per contra “a l'interior, més enllà de l'estructura del pati amb escala, res no s'evidencia de la construcció primitiva. Contràriament, la reforma modernista s'acusa pertot arreu”(2).
 


  1. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
  2. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
     

Bibliografia