Col·legi i Convent de sant Àngel Màrtir

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Els carmelites calçats primer van construir un collegi, dedicat a l’estudi de Filosofia i Teologia, a la procura (1) del monestir de Montserrat al carrer de Portaferrisa, però poc després adquireixen una casa a la Rambla on hi construeixen un  Col·legi-Convent l’any 1593. “Al costat es va construir el Col·legi-Convent dels Franciscans, amb el qual compartirien una rivalitat acadèmica constant”(2).

El 1790 fou enderrocat i refet de nou degut al seu mal estat i a l’obertura del carrer Nou de la Rambla, obert el 1788, a la vegada que s’alienava amb el nou traçat de les Rambles. El 1786 es posaven els fonaments de la nova església que s’acabà el 1792.

Fou desallotjat duran la Guerra del Francès, tornat a  ocupar el 1814, novament desallotjat amb el Trienni Liberal, i finalment exclaustrat arrel de la desamortització.

Passà a diversos usos fins esdevenir caserna de la Guardia Civil, i posteriorment de la Guardia Urbana, que encara manté caserna allà.

Se’n conserva el claustre, de planta rectangular, amb galeries cobertes de  voltes d'aresta creuada

 


  1. Representacions o delegacions d’alguns grans monestirs, establerts a Barcelona per facilitar el tràmit dels seus assumptes
  2. Garcia Gargallo, M., 2002, pàg. 22
     

Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 237

Garcia Gargallo, M., 2002, "L'Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic", Tesis Doctorals - Departament - Història Contemporània, UB, http://hdl.handle.net/2445/35525