BARCELONA ENTRE MURALLES


La Barcelona Romana

(segles I-IV)

La Barcelona Visigoda: Barcinova

(segles IV-VIII)

La Barcelona dels Burgs

(segles IX-XII)

La Barcelona Emmurallada

(segle XIII)

La Barcelona Gòtica

(segles XIV-XV)

La Barcelona dels Àustries

(segles XVI-XVII)

La Barcelona de la Ciutadella

(segle XVIII)

¡Abajo las Murallas!

(segle XIX)