Temple ?

La Barcelona Romana ( tornar al mapa)

En els últims anys els treballs arqueològics realitzats al subsòl de l’església de sant Just, han donat llum a una sèrie d’estructures, que els arqueòlegs creuen que podrien formar part d’un espai públic: una plaça porticada i un temple. Els arqueòlegs daten les restes trobades “entre el 10 aC i l'època de Tiberi (14-37 dC) i, per tant, s'ha de vincular a l'etapa fundacional de la colònia romana”[1].

La hipòtesi amb què treballen, és que sobre els dos petits promontoris de la ciutat romana, s’haurien construït dos edificis simbòlics, dos temples. El principal es situaria sobre el Mons Taber, trobaríem el temple d’August; l’altre, es situaria on avui en dia es troba l’església de sant Just.      

Sota la citada església s’haurien trobat uns murs que donarien on es donaria suport als elements d'un pòrtic o d'una façana monumental porticada, així com l’angle d’un podi. “També és interessant assenyalar la troballa del coronament d'un pedestal d'un monument eqüestre, el primer localitzat a la ciutat, monuments que sempre es disposaven en espais públics rellevants. La peça va aparèixer en un nivell d'enderrocament i no aprofitada com a material constructiu en l'antiguitat tardana, la qual cosa podria indicar una ubicació, en origen, no massa llunyana”[2].

Es desconeix a qui podia estar dedicat el temple. “Arribat a aquest punt, val la pena recordar l'existència d'un dipòsit/castellum aquae en el subsòl de la basílica dels sants Màrtirs Just i Pastor, un tema interessant per als processos de cristianització”[3]. Com hipòtesis, en relació amb el dipòsit trobat, s’apunta a una font monumental, un nimfeu o un edifici de culte dedicat a les aigües.

 

[1] Beltrán de Heredia Bercero, J.;  2019, pàg. 17

[2] Beltrán de Heredia Bercero, J.; 2015, pàg. 213

[3] Beltrán de Heredia Bercero, J.; 2015, pàg. 212


  1. Beltrán de Heredia Bercero, J.;  2019, pàg. 17
  2. Beltrán de Heredia Bercero, J.; 2015, pàg. 213
  3. Beltrán de Heredia Bercero, J.; 2015, pàg. 212

Bibliografia

Beltrán de Heredia Bercero, J.; 2015 “Barcino, la topografia de una fundación augustea”, Tarraco Biennal : Actes, 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort d'August : Tarragona, 26-29 de novembre de 2014, ICAC- Institut Català d'Arqueologia Clàssica, pàg. 207-215

Beltrán de Heredia Bercero, J.;  2019, “Origen y antigüedad de la basílica de sant Just i Pastor de Barcelona: el complejo cristiano del siglo VI y su precedente pagano”, dins “Patrimoni, Arqueologia i Art a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor (II Jornada Basíliques Històriques de Barcelona) Studia Historica Tarraconensia, Núm. 8,  & Ateneu Universitari Sant Pacià, 15 i 16 març 2018, Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes, Barcelona, pàg. 15-28