Alfòndecs del carrer del Fondet o carrer del Alfondech

La Barcelona Emmurallada ( tornar al mapa)

A partir del segle XIII, amb l’expansió del comerç marítim de Barcelona, trobem referències dels alfòndecs[1], la primera d’elles l’any 1203.

Quan parlem d’alfòndecs no ens referim a edificis concrets, sinó d’obradors, “inicialment coberts per voltes i oberts a un pati central, patissin amb el temps ampliacions tant en horitzontal com en vertical”[2], on també hi trobaríem forns, cases i porxos, on els mercaders estrangers podrien allotjar-s’hi i guardar les seves mercaderies, i els intermediaris hi exercien la seva activitat.

Carreras Candi explica que el carrer del Fondet o del Alfòndecs era un carrer que donava a les Voltes dels Encants, i no tenia sortida, “el què acabarà de confirmar el seu nom ja indica, que fou aquell un dels tres alfòndecs reials de la mar, venuts per Jaume I l’any 1258 a Berenguer de Montcada”[3].

Al segle IV els  alfòndecs desapareixeran, coincidint amb l’aparició dels primers hostals, qui heretarien la funció d’allotjament, i amb els primers intents de construir la Llotja,  espai primordial per a les transaccions comercials. 

El carrer desaparegué l’any 1909 amb la construcció de la Via Laietana.

 

 

[1] A la Corona d’Aragó, establiment on els mercaders jueus i sarraïns es podien allotjar i vendre i dipositar llurs mercaderies http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=alf%F2ndecs&operEntrada=0    Conjunt d’edificis o de construccions sorgit entorn d’un hostal on s’allotjaven sobretot mercaders http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0076643.xml

[2] Bernaus i Vidal, M., 2003, pàg. 110

[3] Carreras Candi, F., Comas, R. N.; 1913, pàg. 71Bibliografia

Bernaus i Vidal, M., 2003, “Els espais arquitectònics de la indústria i el comerç”, Barcelona Quaderns d'Història, Núm. 8, pàg.99-140

Carreras Candi, F., Comas, R. N.; 1913, “La Via Layetana subs·tituint als carrers de la Barcelona mitgeval ”, Editorial Martín-Ajuntament constitucional de Barcelona