Casa dels Dufort

La Barcelona Emmurallada ( tornar al mapa)

Guillem Dufort, conseller en cap de la ciutat, 1291, va participar en el procés urbanització  de la Vilanova del Mar, “un arenal cedit pel rei Pere el Catòlic a la canonja de Barcelona el 1210”[1].

En aquesta zona Guillem Dufort construí “una bona casa situada segurament al lloc on subsistia fa poc un edifici senyorial amb vestigis d’una torre a la cantonada del carrer Durfort o Abaixadors[2] amb el d’en Jupí, mentre la segona branca del llinatge, la de Berenguer, construïa la seva més a la vora de l’església de Santa Maria i, amb permís reial, edificava un forn a la part més propera al Born amb unes cases establertes a diversos menestrals. La propietat dels Durfort era tan extensa que el 1261 Romeu Durfort, fill  de Guillem i per tant pertanyent a la primera branca del llinatge, es referia a la vila nostra de mar[3].

Guillem Dufort, i el seu fill Romeu, vivien en aquesta casa, amb torre i obradors. No es tenen dades de la seva evolució, i no se sap si la casa que menciona Carreras Candi[4] era una edificació que havia substituït l’anterior, o bé una reconstrucció del segle XVIII. La casa tenia uns bells esgrafiats, i “oferia la particularitat de què el seu son pís principal, separat per complet dels altres, tenia una escaleta independent que s’enfilava a una altra torra de guayta, de major alçada que los edificis vehisn”[5].

Al segle XVIII hi acollí la Maçoneria, i a finals del segle XIX acollí l’Orfeó Català, 1894-1897, i el Centre Empordanès.  

Fou enderrocada arran de la construcció de la Via Laietana

 

 

[1] Batlle i Gallart, C.; 1985, pàg. 1347

[2] Carrer Berenguer Durfort, després només de Durfort, i al segle XV canvià el seu nom pel d'Abaixadors, que és el nom actual del carrer

[3] Batlle i Gallart, C.; 1985, pàg. 1347

[4] Carreras Candi, F., Comas, R. N.; 1913, pàg. 66

[5] Carreras Candi, F., Comas, R. N.; 1913, pàg. 66Bibliografia

Carreras Candi, F., Comas, R. N.; 1913, “La Via Layetana subs·tituint als carrers de la Barcelona mitgeval ”, Editorial Martín-Ajuntament constitucional de Barcelona

Batlle i Gallart, C; 1983 “La casa burguesa en la Barcelona del siglo XIII”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, Vol. 1, Núm. 1, pàg. 9-51

Batlle i Gallart, C.; 1985, “La casa barcelonina en el segle XIII l'exemple de la família Durfort”,  España Medieval, Núm. 7, pàg. 1347-1360

Batlle i Gallart, C.; 1988, “La casa i els bens de Bernat Durfort, ciutadà de Barcelona, a la fi del segle XIII”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, Núm. 9, pàg. 9-51