Peixateria Vella

La Barcelona Emmurallada ( tornar al mapa)

Aquest espai, amb taules fixes sota una porxada, es trobava a prop de la platja, en aquella època la línia de la costa arribava fins a l’actual Pla de Palau. “En principi, aquest era l’únic espai on es podia vendre peix fresc a la ciutat, i no se’n podia vendre a cap altre lloc, ni a cases ni a botigues, ni al carrer”[1].   

Va ser construïda a mitjan segle XIII per un substituir una altra, situada en un lloc molt proper. “La Peixateria era un lloc tancat, amb zones cobertes. A les zones de pas no es podia vendre peix ni tampoc deixar entrebancs, com ara paners i bancs buits. A la nit, el recinte quedava tancat i els venedors i les venedores havien de deixar l’espai lliure de taules, bancs i cistells, després d’haver netejat la taula on havien tallat el peix. Tampoc no hi podien deixar el peix sobrer, s’ho havien d’emportar tot cap a casa al vespre”[2].

A la Peixateria només s’hi podia vendre peix fresc, el peix sec i salat es venia en altres indrets de la ciutat.

L’any 1598 s’inicià l’enderroc de la Peixateria Vella a causa del seu estat ruïnós. Se’n va construir una de nova a la Ribera, a prop de la Torre Nova.

 

[1]Comas Via M., Vinyoles Vidal T.; 2016, pàg. 151-152

[2] Comas Via M., Vinyoles Vidal T.; 2016, pàg. 153Bibliografia

Comas Via M., Vinyoles Vidal T.; 2016, “La pesca i el proveïment de peix fresc”, dins Mercè Renom, editora, “Proveir Barcelona: el municipi i l’alimentació de la ciutat 1329-1930”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Soberón, M.; 2016, “La confraria de pescadors de Barcelona, 1575-1650” dins Mercè Renom, editora, Proveir Barcelona: el municipi i l’alimentació de la ciutat 1329-1930, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura