Adoberia medieval

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

L’any 2010 arran d’una rehabilitació integral d’un edifici situat a la plaça de Marquilles cantonada carrer del Molí de sant Pere, avui en dia carrer de les Basses de sant Pere, van aparèixer just per sota de la pavimentació de la finca un conjunt d’estructures vinculades al treball de la pell.

Les restes, que es van relacionar amb una adoberia, estaven força arrasades, però es van poder datar entre segles XIV i XVI. L’adoberia era l’establiment “on es realitzava tot el treball de la pell abans de ser comercialitzada com a cuir. A la planta baixa la pell passava per diversos processos de neteja i adobament i, posteriorment, les peces eren portades a la part alta, on hi havia estenedors per assecar-les. Aquest tipus d’artesanat va mantenir unes pautes de treball força similars fins a l’època industrial”[1].

Durant les excavacions arqueològiques es va poder documentar l’existència d’una premsa; “aquest tipus d’estructures eren usades pels adobers per eliminar l’excedent d’oli de peix amb el qual impregnaven les pells per fer-les més suaus i flexibles”[2].

L’adoberia deixà de funcionar al segle XVI, i no en tenim gaires evidències dels moments posteriors. Se sap, però, que l’any 1802 Josep Amigó va fer construir un edifici de nova planta, edificació que era una fàbrica d’indianes, amb una tipologia de casa fàbrica en altura. “L’edifici de la plaça de Marquilles era una fàbrica de pintats d’ordre menor, però en definitiva un centre de producció del tèxtil”[3].

 

[1] Triay Olives, V.; 2011, pàg. 19

[2] Triay Olives, V.; 2011, pàg. 20

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 245Bibliografia

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Triay Olives, V.; 2011 “Carrer de les Basses de Sant Pere, 3”, dins Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2010, Principals Intervencions , Ajuntament de Barcelona