Bordell de la Volta d’en Torre

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

Al llarg del segle XIV el Consell de Cent va reglamentar l’activitat dels bordells, ja que eren controlats pel govern municipal.

Al segle XIV a la ciutat de Barcelona en trobem dos, el de Viladalls i el de la Volta d’en Torre, i a mitjan segle XV, un tercer, el del Canyet, tots ells ubicats prop de les muralles. “Els bordells no ens els hem d’imaginar com un sol edifici, sinó una sèrie de petites cases anomenades “hostals” o “albergs” on cada dona vivia i hi treballava. Aquest conjunt d’hostals era controlat per l’hostaler de bordell. L’hostaler de bordell s’ocupava del dia a dia del bordell i de cobrar els diners a les dones públiques, donar-los a qui tingués l’usdefruit del bordell i aquest pagava una quantitat fixa, semblant a un cens, al Consell de Cent”[1].

En relació al bordell de la Volta d’en Torre, la primera notícia que tenim d’aquest espai és l’any 1375. “Gràcies al Dietari de la Generalitat sabem que el nom li ve donat a causa que estava prop d’una torre de la muralla de la Rambla”[2].

El bordell tingué un contenciós amb el Consell de Cent, doncs el govern municipal creia que l’establiment donava mala imatge la Rambla, i per això havia tancat la porta que donava a la Rambla. Aquest contenciós durà entre els anys 1440 i 1453, quan s’acordà que es construiria una recolzada per tal que el bordell no fos visible des de la Rambla.

Romangué en aquell espai fins al segle XVI quan fou traslladat degut a la proximitat de l’Estudi General de la ciutat situat al capdamunt de la Rambla.

 

[1] Benito Julià, R., 2018, pàg. 186-187

[2] Benito Julià, R.; 2018, pàg. 197Bibliografia

Benito Julià, R.; 2008, “La prostitución y la alcahuetería en la Barcelona bajomedieval (siglos XIV-XV), Miscelánea Medieval Murciana, Núm. XXXII, pàg. 9-21

Benito Julià, R., 2018, “La prostitució a la Barcelona Baixmedieval (segles XIV-XV)”, Tesis Doctoral, Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona,  http://hdl.handle.net/2445/130844  

Benito Julià, R.; 2021, 2021, “Àvols fembres i alcavots: la prostitució a la Barcelona als segles XIV i XV”, Plecs d’Història Local, Núm. 180, febrer 2021

Segura Soriano, I.; 1996, “Espais de confinament: Bordells i convents”, Lectora: revista de dones i textualitat, Núm. 2, pàg. 77-81 (publicat inicialment a Guia de Dones de Barcelona, Ajuntament de Barcelona 1995)