Casa del Gremi dels Argenters

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

Carreras Candi explica[1] que al derrocar-se la casa número 9[2] del carrer de Basea es va poder apreciar la sumptuositat amb què estava edificada la casa gremial dels Argenters, casa del segle XIV, convertida en casa de veïnat al segle XVII, amb alts finestrals exteriors, i uns alts sostres policromats, i que tenia “un pati que denotava traceries d'una antiga residència senyorial”[3].

Fou enderrocada arran de l’obertura de la Via Laietana.

 

[1] Carreras i Candi, F.; 1912, pàg. 412-413

[2] Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P diuen que era al número 47 del mateix carrer

[3] Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P.; 1947, pàg. 314-315Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P.; 1947, “Catalogo Monumental de España. La Ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, Madrid, pàg. 313-316

Carreras Candi, F.; 1912 “Geografia General de Catalunya. Ciutat de Barcelona”,  Establiment editorial de Albert Martín, Barcelona

Carreras Candi, F., Comas, R. N.; 1913, “La Via Layetana subs·tituint als carrers de la Barcelona mitgeval ”, Editorial Martín-Ajuntament constitucional de Barcelona