Casa dels Marquet

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

La família Marquet era una família barcelonina present a la ciutat des de mitjan segle XI. “Les poques notícies que en tenim del segle XII suggereixen que ja llavors eren gent benestant, però fou gràcies al mar que els Marquet feren fortuna i entraren a la història. Es dedicaren al comerç i a la navegació, van freqüentar les rutes de la Mediterrània oriental des de la incipient expansió comercial i marítima catalana i ocuparen un lloc important a les flotes que asseguraren la defensa de Catalunya i la seva expansió”[1].  

Al segle XIV seria la data més que probable de la construcció de la casa dels Marquet al barri de la Mercè. Al segle XIII aquesta família hauria comprat uns terrenys “a la platja i construeixen cases especialment a la zona del carrer Ample, on fixen la residència familiar, motiu pel qual el carrer també es va anomenar com a carrer d’en Marquet”[2].

“A més del comerç, la navegació i la guerra, els Marquet es van interessar per la política de la seva ciutat natal i van ocupar el càrrec de conseller en diverses ocasions”[3]. També ostentaren altres càrrecs, com el d’obrer, cònsol de la mar o mostassaf.

Al segle XVII aquesta casa pertanyia als Queralt, comtes de santa Coloma.

 

 

[1] Ferrer i Mallol, M. T.; 2007, pàg. 137

[2] Chorén Tosar, J.; 2015, pàg. 223

[3] Ferrer i Mallol, M. T.; 2007, pàg. 138Bibliografia

Chorén Tosar, J.; 2015, “Noves dades sobre l'origen i evolució del barri de la Mercè de Barcelona”, V Congrés d’Arqueologia medieval i moderna a Catalunya (Barcelona 22-25 de maig de 20149, Vol. 1 (Monogràfic: La ciutat), pàg. 219-232

Ferrer i Mallol, M. T.; 2007, “Una família de navegants: els Marquet”, dins “El "Llibre del consell" de la ciutat de Barcelona, segle XIV les eleccions municipals”, Barcelona, CSIC, Institució Milá i Fontanals, 2007, pàg. 135-267