Casa dels Montcada

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

La família Montcada és un llinatge molt important dins la història de Catalunya a l’època medieval, amb diverses ramificacions tot al llarg el territori; alguns d’ells ostentaren el títol de Senescal, és a dir, cap de govern i alhora cap de l’exèrcit reial.

La seva casa presidia “el pla de Framenors i per aquesta raó era aixecat precisament al seu davant el cadafal on els reis, en entrar per primera vegada a Barcelona, juraven guardar els privilegis de la ciutat”[1].

L’any 1598 Gastó de Montcada ven la casa i l’hort al comte de Quirra. D'ara endavant la casa pren el nom del nou propietari.

 

[1] Duran i Sanpere, A.; 1972, pàg. 433Bibliografia

Chamorro Esteban, A. ; 2013, “Ceremonial monárquico y rituales cívicos. Las visitas reales a Barcelona desde el siglo XV hasta el XVII”, Tesis Doctoral, Departament d’Història Moderna, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, 2013, http://hdl.handle.net/10803/130018

Duran i Sanpere, A.; 1972, “Barcelona i la seva història. Vol I: La formació d'una gran ciutat”, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, pàg. 433-440

Monjo, M.; 2005 “Noves aportacions a l'arbre genealògic de la família Montcada, senyors de la Baronia d'Aitona”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, Núm. 26, pàg.327-343