Capella de sant Cristòfol

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

El barceloní Mateu Roig, mort l’any 1566, va deixar escrit en el seu testament la voluntat de construir una capella en honor a sant Cristòfol, instituint com a patrons de la capella els consellers de la ciutat.

El Consell de Cent construí la mencionada capella, situada al  carrer de sant Pere Més Alt. Fou construïda en una estança de la planta baixa que Mateu Roig tenia en el mencionat carrer. “Es va decorar la porta amb un senzill frontó sobre columnes, amb escuts de la ciutat i del fundador, esculpint-se una làpida commemorativa. La resta de l’edifici conservava l’aparença d’una casa particular de mitjans del segle XVI, molt senzilla, amb finestres de tradició gòtica en el pis principal, oberta una d’elles com balcó en dates posteriors”[1]. Estava situada entre el convent de sant Francesc de Paula i la Casa Gremi Velers.

Les obres acabaren l’any 1569. Fou enderrocada l’any 1920 arran de l’obertura de la Via Laietana. Es conserven la porta i la làpida al Museu d’Art de Catalunya. 

 

 

[1] Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 197Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, pàg. 196-197

Pi i Arimon, A. A.;  1854,“Barcelona antigua y moderna descripción é historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días”, Tomo I, Barcelona: Imprenta y Librería Politécnica de Tomás Gorchs, pàg. 554