Casa Comte Santa Coloma o Casa Amat

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

L’any 1601 Pere de Queralt i Icart, primer comte de Santa Coloma, va comprar un gran casal als nobles de Barcelona Carles i Jerònima d’Alemany i de Malers.

Aquest casal es trobava en una parcel·la situada a la plaça de santa Anna, actual avinguda del portal de l’Àngel, i els carrers de Montsió i del Governador, avui en dia carrer de Duran i Bas.

La família del Comte santa Coloma també tenia una casa al carrer Ample, cantonada amb la plaça de framenors o plaça de sant Francesc, avui en dia plaça del Duc de Medinaceli.

A finals de la segona meitat del segle XVIII les façanes seran alienades i reformades. L’edifici resultant “estava compost pel cantó principal de la plaça de santa Anna, per tres plantes amb vuit eixos verticals d’obertures i una planta superior amb un rengle de les típiques finestres de “solana” o en galeria. L’extrem dret, fent cantonada amb el carrer del Governador, estava rematat amb una torre encara visible amb restes de finestres medievals”[1]. Disposava d’un gran jardí amb arbres en la part posterior.

L’any 1793 l’industrial Joan Coll, propietari de la societat Joan Coll i Cia.,  va llogar una part de l’edifici, potser la part més gran, per instal·lar-hi una casa fàbrica d’indianes, i va procedir a reformar-lo per adequar-lo a la nova funció fabril.

L’any 1821 el comte de santa Coloma va vendre el casal a Felip d’Amat i Cortada, el qual l’any 1836 inicià “les primeres reformes encaminades a posar al dia part de les instal·lacions de l’edifici, pel costat del carrer del Governador”[2]; també reformà la façana de la plaça de santa Anna amb ampliacions dels balcons de la planta superior.

L’any 1850 es realitza un dictamen en relació amb la solidesa de la finca, “que donà com a resultat la recomanació del seu enderrocament, donat l’estat i condicions ruïnoses de l’edifici”[3].

Finalment la finca es va enderrocar i substituïda per noves edificacions.

 

[1] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 237

[2] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 238

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 238Bibliografia

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012 “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona