Casa ducs del comte de Vallfogona

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

El comte de Vallfogona, Joan Galceran de Pinós-Fenollet i de Zurita, posseïa un casal amb hort davant l’Hospital de la Misericòrdia, darrere el convent dels Àngels.

En aquesta propietat hi visqué,  als anys trenta del segle XVII,  el marquès de Villafranca i duc de Fernandina. La casa fou assaltada durant el Corpus de Sang el 1640.

Aquella estada del duc de Fernandina, va acabar donat el nom de Ferlandina a un carrer de la ciutat, allí on degué existí l’antic casal.Bibliografia

Molas Ribalta, P.; 2003, “Com es rebia un "grande" a Barcelona”, Revista Pedralbes, Núm. 23, pàg. 375-394