Casa Cordelles

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Els Codelles fou una important família barcelonina, entre els quals podem destacar a Jaume Cordelles i Oms, doctor en dret civil i canònic, canonge de la Seu, rector de la Universitat de l'Estudi General de Barcelona entre els anys 1584 i 1586, nomenat president de la Diputació del General, avui en dia Generalitat de Catalunya, l’any 1599, càrrec que ocupà fins a l’any 1602. Aquesta família fou la impulsora de la construcció del Col·legi de Cordelles a la Rambla. “Algunes actes notarials ens diuen que tant el canonge Jaume com els de la seva família vivien a la Baixa de S. Pere de les Puelles”[1].

“En l'actual construcció cal distingir un primer cos, entre la façana i el pati, que correspon a una construcció noble del segle XVI o XVII; conserva una façana d'obra de pedra no gaire regular i un portal de grans dovelles d'intradòs capriciosament retallat. Aquesta façana, amb balcons de ferro forjat i rajoles del segle XVIII al pis principal, es veié lleugerament afectada el 1857 per una reforma dirigida pel mestre d'obres Josep Fontsere i Mestres. El pati, amb escala resguardada per una llotja, degué ser renovat el 1922 quan, per tal d'instal·lar a l'edifici l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona —institució fundada per Francesca Bonnemaison de Verdaguer—, es reformà la part vella —al seu principal hi ha encara la  biblioteca— i es construí la resta de l'extens conjunt, amb façana al carrer de Verdaguer i Callís, que enclou una capella amb pintures de Josep Obiols. A la clau del portal hi ha encara un escut amb el nom de la institució, que fou suprimida després de la guerra. Els locals passaren aleshores a la Diputació que, des dels anys setanta, els destina a Institut del Teatre”[2].

L’any 2000 l’Institut del Teatre deixa l’espai i es trasllada a Montjuïc.

L’any 2003 la Diputació de Barcelona signa un conveni amb l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones per fer ús de part de l’edifici, creant-se el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. L’any 2012 aquest Centre de Cultura de Dones passa a denominar-se  La Bonne.

 

 

[1] Borrás i Feliu, A.; 1964, pàg. 408

[2] Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987, pàg. 432



Bibliografia

Borrás i Feliu, A.; 1964, “El Col·legi de Santa Maria i Sant Jaume, dit vulgarment de Cordelles, i la Companyia de Jesús”, Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències historicoeclesiàstiques, Núm. 37,  pàg. 399-465

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987 ”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona