Casa de la confraria dels corders de cànem

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Els menestrals corders eren els encarregats de treballar el cànem, per realitzar cordes de diferents gruixes i llargàries, sobretot destinades a cordes per a vaixells.

Tenien la seu a la cantonada de ponent del carrer d’en Gensana amb la plaça del Bornet, zona que quedarà destruïda arran de la construcció de la Ciutadella. “La confraria es reservava una sala per a les seves reunions a la planta primera, mentre que la resta de l’edifici, botiga inclosa, la tenia llogada”[1]. La casa constava d’una botiga, rebotiga (amb sostret) una cambra,  i la cuina,  a la planta baixa; una sala i dues cambres al primer pis, una de les cambres utilitzades com a seu de la confraria dels corders de cànem; i dues cambres, rebost i porxada a la segona planta.

Fou enderrocat per la construcció de la Ciutadella. Avui es poden observar les seves ruïnes del  jaciment arqueològic que es troba dins el Mercat del Born.

 

[1] Garcia Espuche, A.; 2009, pàg. 226Bibliografia

Garcia Espuche, A.; 2009 “La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII)”, Ajuntament de Barcelona, pàg. 226-230