Casa del comte de Quirra

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

L’antiga casa dels Montcada fou venuda per Gastó de Montcada l’any 1598 al comte de Quirra. D'ara endavant la casa pren el nom del nou propietari.

El comtat de Quirra, regió de Sardenya,  fou concedit l’any 1349 pe Pere III a Berenguer Carròs i de Ribelles, baró de Centelles.Bibliografia