Casa del Gremi dels Adobers

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

“La primitiva casa gremial dels adobers era contigua al convent d'agustins. En derrocar-se aquest, aquella va sofrir la mateixa sort”[1].

Aleshores el gremi va comprar una parcel·la, amb una casa dels segles XV o XVI, entre els carrers dels Petons  i del Portal Nou, “on  tenien un espai interior d’hort i fàbrica incorporat al gremi el 1720”[2].

L’any 1934 es podia observar encara al carrer dels Petons un lleó esculpit, que era el signe que sempre va utilitzar el gremi. Avui és troba a la façana de l’escola bressol Portal Nou.

 

[1] Capmany i Farrés, A., 1934, pàg. 335

[2] Atigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013, pàg. 78Bibliografia

Atigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013, “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Capmany i Farrés, A., 1934, “Lo que queda de los antiguos Gremios de Barcelona: Curtidores”, Barcelona atracción: revista mensual ilustrada de informaciones a los turistas, Sociedad de Atracción de Forasteros, Núm. 281, Novembre 1934, pàg. 331-335