Casa del Gremi dels Mercers o dels Julians

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

L’any 1320 es reformà la plaça del Blat o del Forment d’amunt, actual plaça de l’Àngel, afegint-hi la placeta dels Fusters. Entre el carrer de la Davallada de la Presó, actual carrer de la baixada de la Llibreteria, i “la cantonada del carrer de Basea es formava una placeta amb una font amb el seu abeurador, en un costat i una petita casa al fons on sembla que havia residit la Confraria dels Fusters. Aquest edilici fou adquirit a darreries del segle XVI[1] pels Mercers  o Julians per establir-hi llur casa gremial. El gremi de Mercers era un dels més importants de la ciutat i no és d'estranyar que amb el temps milloressin llur casa, la qual, malgrat de no ser una cosa extraordinària per la seva opulència, era gran i folgada de dins i feia de bon veure de la part de fora. En el pis principal s'estenia una balconada que comprenia tot el frontis amb dues obertures, una a cada costat, i al mig s'obria una fornícula amb una estàtua eqüestre de pedra, que representava Sant Julià, patró dels Mercers”[2].

A Barcelona, la confraria de mercers, fundada l’any 1392, representava els mercers o  botiguers de teixits de seda i teles a la menuda. Amb el temps anà incorporant d’altes oficis, com ara guanters, corretgers, capellers, naipers, esclopers, perxers. Al segle XVII s’escindirà entre julians mercers vells i mercers botiguers de teles.

L'any 1792, al racó de la plaça on es trobava la casa gremial, s’obrí un passadís o corredor amb volta que unia la plaça de l’Àngel amb el carrer Baixada o Davallada de la Llet o carrer de la Fonteta, “que abans no tenia sortida per aquest punt i formava un carreró que donava a la Dagueria[3]. Sembla que devia el seu nom a haver-hi allí centres distribuïdors de llet l’existència dels quals podria recular al temps remot en què a la plaça de l'Àngel hi havia mercat de cabres i cabrits i, com a derivatiu, s'hi vendria llet”[4].

Amb l’obertura del carrer de Jaume I, a mitjan segle XIX, la casa gremial fou enderrocada.

 

 

[1] Any 1554

[2] Curet Payrot, F.; 1954, pàg. 192

[3] Passant per la plaça de les Cols

[4] Curet Payrot, F.; 1954, pàg. 192Bibliografia

Carreras i Candi, F.; 1916, “Excursió retrospectiva a la vella Barcelona”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Núm. 262, Novembre 1916, Any XXVI, pàg. 282-292

Curet Payrot, F.; 1954, “Visions barcelonines 1760-1860. Els barris de la Ciutat II”, Barcelona, Editorial Dalmau i Jover

Duran i Sanpere, Agustí, 1975, “Barcelona i la seva història. Vol II: La societat i l'organització del treball”, Barcelona , Curial Edicions Catalanes,  pàg. 354-355