Casa del Marquès de Monistrol

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Casa del segle XVII, situada a la Riera de sant Joan cantonada amb el carrer del Misser Ferrer, amb galeria o claustre gòtic interior. Fou enderrocada l’any 1914 arran de l’obertura de la Via Laietana.

El primer marquès de Monistrol d’Anoia, fou Francesc de Paula de Dusai i de Marí, 1758-1825, fill de Fèlix de Dusai i de Fiveller.Bibliografia

Carreras i Candi, F.; 1912 “Geografia General de Catalunya. Ciutat de Barcelona”,  Establiment editorial de Albert Martín, Barcelona

Carreras Candi, F., Comas, R. N.; 1913, “La Via Layetana subs·tituint als carrers de la Barcelona mitgeval ”, Editorial Martín-Ajuntament constitucional de Barcelona

Folch i Torres, J. M.; 1932 “La sala d´El Viguetà a l’antiga casa del Marquès de Monistrol”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona II, 8 de gener de 1932, pàg. 19-23