Casa dels Budells

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

El 1613 els consellers de la ciutat acorden la construcció de la Casa dels budells, dels budellers o de la Triperia, davant del molí de la sal, a prop del pla d’en Llull. La major part de les despeses serien sufragades amb diners procedents de l’administració de carns.

Els fabricants de cordes de guitarres i violes, concentrats a Barcelona al carrer dels Corders de Viola, usaven com a matèria primera tot de budells d’animals, que ocasionava una forta pudor. Per aquest motiu decideixen la construcció d’un espai comunitari, d’ús gremial, “a prop del baluard de Llevant, en una zona despullada de la ciutat, en veïnatge dels escorxadors i dels corrals”[1].

 

[1] Perelló Ferrer, A. M.; 1996, pàg. 314Bibliografia

Perelló Ferrer, A. M.; 1996, “L'Arquitectura civil del segle XVII a Barcelona”, Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat