Col·legi de sant Pere Nolasc

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Fundat l’any 1668 a la Rambla, fent cantonada amb el carrer de Trenta Claus, era un col·legi on s’ensenyava Filosofia i Teologia.

L’historiador Gaietà Barraquer i Roviralta, el descriu d’acord amb documents consultats per ell: “La petita església estava estesa al llarg d'aquesta vorera amb els peus cap a la mar, i la sagristia, que queia després del retaule major, en l'esmentat carrer i cantonada. Caminant per a Drassanes, després de l'església o capella seguia la porteria i entrada de la casa, després l'aula o classe, i finalment la porta del traji, o del barri segons llenguatge de la terra, la que donava á un carreró tancat, límit meridional de l'edifici. Després de les nomenades peces edificades, o sigui al seu Ponent, queia el claustre, quadrat, de 25 vares (20,90 metres) de costat total, però de gust arquitectònic i altres circumstàncies ignorades. Sobre la porta principal es veia una imatge del Sant titular”[1].

Durant l’ocupació napoleònica l’edifici fou utilitzat com a caserna primer, i com a comissaria de policia després. Durant el Trienni Liberal (1820-23) els mercedaris hagueren d’abandonar altre cop l’espai. En tornar l’any 1824, poder a causa del mal estat de l’edifici, decidiren traslladar el col·legi a Tarragona.

L’edifici fou enderrocat l’any 1827.

 

 

[1] Barraquer y Roviralta, C.; 1906, pàg. 131Bibliografia

Barraquer y Roviralta, C.; 1906, “ Las casas de religiosos durante el primer tercio del siglo XIX”, Imprenta Francisco  J. Altés y Alabart, Barcelona

Garcia Gargallo, M., 2002, “L'Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic”, Tesis Doctorals, Departament d’Història Contemporània, Universitat de Barcelona, http://hdl.handle.net/2445/35525