Col·legi de la Santíssima Trinitat

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

L’any 1660 els Trinitaris reben en llegat testamentari una modesta casa amb hortet situada al barri del Raval.

Fins al 1674, però, no en poden fer ús, fins a la mort de la persona usufructuària de la casa. L’any 1675 comencen les obres per condicionar l’espai, però dificultats econòmiques faran que  el Col·legi no obri fins a l’any 1685. 

“Segons la mateixa fundació, la meitat dels alumnes, o col·legials, havien de ser fills d'hàbit del convent de Barcelona, i l'altra meitat de convents de Catalunya, Aragó, València i Mallorca, però naturals de Catalunya; i les disciplines que en aquest col·legi havien d'ensenyar-se eren la Filosofia i la Teologia”[1].

Durant el Trienni Liberal (1821-1823) la casa va ser expropiada. Els Trinitaris tornaren al Col·legi l’any 1824, però desamortització de Mendizábal de 1836 va acabar definitivament amb el Col·legi.

L’edifici fou primer llogat, i posteriorment venut l’any 1844. Avui en dia ocupa el seu emplaçament  el Grup Escolar Milà i Fontanals, bastit en 1929.

 

 

[1] Barraquer y Roviralta, C.; 1906, pàg. 346Bibliografia

Barraquer y Roviralta, C.; 1906, “ Las casas de religiosos durante el primer tercio del siglo XIX”, Imprenta Francisco  J. Altés y Alabart, Barcelona

Garcia Gargallo, M., 2002, “L'Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic”, Tesis Doctorals, Departament d’Història Contemporània, Universitat de Barcelona, http://hdl.handle.net/2445/35525