Escorxador municipal

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

A partir del segle XV el procés d’escorxament de carns a la ciutat de Barcelona tendeix a concentrar-se “principalment per raons fiscals, però també per raons higièniques, ja que s'intentaven concentrar les molèsties i la pol·lució que produïa el sacrifici i neteja dels animals”[1].

Al segle XV se’n construirà un al costat del  monestir de Jonqueres. Al segle XVI se’n construirà un de nou al “barri de Ribera, protegit pel baluard de Llevant, prop dels corrals i de la denominada Casa dels budells. Davant els escorxadors s’hi trobava un molí de sal, conegut com d’en Pujol, i entre ells s’estenia una arbreda”[2].

Al llarg del segle XVII es documenta el mal estat en què es troben, per la qual cosa  s’executen obres de millora els anys 1646 i 1673. Serà enderrocat arran de la construcció de la Ciutadella.

 

[1] Banegas López, R. A., 2008, pàg. 196

[2] Perelló Ferrer, A. M.; 1996, pàg. 311-312Bibliografia

Banegas López, R. A., 2008 “L’aprovisionament de carn a la ciutat de Barcelona (Segles XIV i XV)”, Tesis Doctoral, Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona,  http://hdl.handle.net/10803/2070

Perelló Ferrer, A. M.; 1996, “L'Arquitectura civil del segle XVII a Barcelona”, Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat