Hostal del Carme

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Petit hostal situat al costat de la principal entrada de la ciutat, el portal de sant Antoni. Era un dels més importants del Raval. Consta de planta baixa i dues plantes. “A nivell estructural, l'edifici també és molt senzill. Presenta un esgrafiat en volum que imita la utilització d'un aparell de carreus mitjans ben escairats. L'obertura de la planta baixa és amb arc de llinda format per carreus de calcària ben polida que recorda a marbre. A la primera planta s'hi troba l'element més destacat d'aquest immoble. S'hi observa una obertura gran amb balcó amb una forja molt senzilla. El marc és amb carreus blancs, en posició alternant a la part superior. A la llinda d'aquest balcó s'hi observa en relleu, la data de 1703, flanquejada per petits busts esculpits. Aquests darrers, els busts, procedirien d'una finestra d'un edifici anterior, del segle XVI. A la mateixa llinda, a meitat de la xifra 1703, hi apareix esculpida una ferradura enmig d'un motiu foliaci complex. La segona planta compta únicament amb una obertura amb balcó sense desenvolupament extern. Per últim, corona l'edifici una cornisa molt poc excisa”[1].

Després de ser hostal “se li coneixen altres usos, com un apotecari i després per una vaqueria, fins i tot hauria estat una ferreria. Els detalls cronològics de tot això són molt vagues”

Diferents al·lusions a l'edifici indiquen que fou un hostal, però també se li coneixen altres usos, com un apotecari i després per una vaqueria, fins i tot hauria estat una ferreria. Els detalls cronològics de tot això són molt vagues”[2].

Avui en dia té usos comercials a la planta baixa, i habitatge a les dues plantes.

 

 

[2] http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=42580 Bibliografia

BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona  http://hdl.handle.net/11703/69135

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Arquitectura, Cercador de l’Inventari http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=42580

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona, pàg. 322