Casa fàbrica Clarós-Serra

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

El comerciant majorista Llorenç Clarós va fundar l’any 1785 la societat Llorenç Clarós i Cia., amb una fàbrica d’indianes, la Fàbrica de Ntra. Sra. de Montserrat, situada al desaparegut carrer de la Riera de sant Joan. El mateix Llorenç Clarós “tenia una residència setcentista al costat de la fàbrica, la Casa Clarós i coneguda més tard com a Casa Serra, situada en la cruïlla de la Riera de Sant Joan amb sant Pere Més Alt”[3], casa construïda a la mateixa època que la fàbrica arran de l’agregació de set unitats parcel·làries.

L’any 1822 la fàbrica passa a mans de Domènec Serra, gendre de Llorenç Clarós, qui l’any 1829 realitza reformes a la fàbrica de la Riera de Sant Joan. Realitzarà noves reformes l’any 1833 i també l’any 1835, engrandint les instal·lacions amb la compra d’una casa al carrer sant Pere Més Alt. 

L’any 1851 Domènec Serra crea la societat Serra Germans i Cia amb els seus fills Llorenç, Eusebi i Josep Serra i Clarós.

La fàbrica fou enderrocada l’any  1913 arran de l'obertura de la Via Laietana

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 220

 Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció),1987,”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona