Casa fàbrica Gironella

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

La família Gironella, comerciants i polítics barcelonins, originaris del barri de la Ribera, construeixen l’any 1768 una casa al carrer Ample, davant la desapareguda plaça de sant Sebastià, que devia fer a la vegada de residència, casa de comerç i fàbrica d’indianes.

L’any 1801 es reforma la casa, i l’any 1803 es reedifica, creant “un edifici de quatre plantes, arrenglerat amb el carrer Ample amb un traçat neoclassicista auster”[3].

Aquesta casa fàbrica, amb el Part d'indianes ubicat, com era comú a l’època, a sant Martí de Provençals, serviria per al “darrer procés de fabricació, l'estampat, l'emmagatzematge i la comercialització, mantenint protegits per les muralles els secrets de fabricació dels mordents, els motlles d'estampar així com el producte acabat apunt de ser noliejat al port de Barcelona”[4]

La casa es torna  a reformar l’any 1820, i altre cop l’any 1830.

Va ser enderrocada arran de l’obertura de la Via Laietana l’any 1911.

 

 

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 180

[4] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 179Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció),”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona, 1987

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona