Casa fàbrica Juncadella-Escuder

¡Abajo las Murallas! ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

Jeroni Juncadella i Casanovas, abans de construir la gran fàbrica al carrer de la Riereta, havia obert una fàbrica de teixits al carrer del Carme, dins del recinte de l’antiga fàbrica Gònima.

L’any 1835 comprà la fàbrica d’indianes de Joan Dot, al barri de sant Pere. L’any següent presenta llicència per construir una gran fàbrica en un únic edifici que englobava una fàbrica de filats de cotó i una altra de teixits de seda, “en un dels projectes més destacats i primigenis d’arquitectura industrial de l’època”[3].

Era un edifici de cinc plantes amb un cos de casa que donava al carrer de sant Pere Més Baix, i les “quadres” davant la plaça de sant Pere. “Aquest modèlic edifici, avui desaparegut, era en realitat un gran contenidor d’una enorme varietat de productes tèxtils”[4].

L’any 1849 Jeroni Juncadella tanca la fàbrica i la traspassa a la família Escuder.

A finals del segle XIX fou enderrocada i substituïda per habitatges.

 

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 365

[4] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 366Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana, Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987, ”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona