Casa fàbrica Torruella

¡Abajo las Murallas! ( tornar al mapa)

Amb  l’aparició de les primeres fàbriques d’indianes a Barcelona, sorgeix un nou tipus d’edificació: la casa-fàbrica. No es coneix gaire de com era la seva distribució interna, doncs el projecte presentat per obtenir la llicència municipal, obra d’un mestre d’obres de confiança, només dibuixava una simple delineació de la façana, car era l’únic “’aspecte regulat per les ordenances, és a dir, l’àmbit públic de les construccions”[1]. Eren, en el seu conjunt, unes construccions adscrites estilísticament al neoclassicisme acadèmic, amb una “una tipologia arquitectònica nova que combinava els usos d’habitatge (la casa) amb els industrials (la quadra), i que s’estructurava entorn d’un mateix espai, le cour carré, un pati quadrat al voltant del qual s’organitzaven les activitats productives”[2].

L’any 1793 es crea la societat Serra, Torruella i Cia., i s’instal·la al costat de la fàbrica d’indianes d’Erasme de Gònima al barri del Raval.

L’any 1798 la societat és dissolt i un dels seus membres, Manel Torruella, va voler fundar la seva pròpia fàbrica, i s’estableix al carrer de les Tàpies, recentment obert, i l’any 1802 inicia la construcció d’una casa fàbrica. “El gran casal fet aixecar pel comerciant Manel Torruella era en realitat una tipologia de casa fàbrica urbana. Situada a les Hortes inferiors de sant Pau a prop del port i de les rutes marítimes, tenia una façana de 28 metres d’amplada, quatre plantes d’alçada i una estructura tradicional de front de casa amb un pati central i les quadres de treball, similar a la tipologia utilitzada pels Santaló. La façana del carrer de les Tàpies s’organitzava en quatre eixos verticals de portes i balcons, emmarcats amb pedra i amb arc pla, dels quals la segona porta per la dreta era la portalada que donava accés al pati de treball i a la sortida de mercaderies. Cada planta estava pautada per franges horitzontals, recollint les balconades”[3].

L’any 1829 Manel Torruella arrenda les instal·lacions a Nicolau Tous i Soler, qui modernitzarà la fàbrica, tot conservant la major part dels edificis originals. “Nicolau Tous i Soler el 1829 era soci-director de la fàbrica de filats que figurava sota la raó social de Josep Fort i Cia., equipada amb 19 màquines de filar franceses, situada als Magatzems d’Antoni Nadal del carrer de les Tàpies número 9 (antic) corresponent a l’actual número 6. L’any següent, el 1830, aquesta empresa passà a denominar-se Tous, Fort i Cia. i el 1831 aconseguia el control de l’empresa sota la raó social de Nicolau Tous i Cia. Gràcies a dades posteriors ara sabem que aquesta empresa s’havia desplaçat al llarg del carrer de les Tàpies llogant una antiga casa fàbrica del mateix carrer, construïda pel comerciant olotí Manel Torruella”[4]. L’any 1833 Nicolau Tous inicia la construcció d’una segona fàbrica al carrer de la Riereta, allà on havia existit la fàbrica Gassó.

L’any 1837 s’executen obres de reforma  a la fàbrica, “amb la construcció d’unes “quadres” al carrer de les Hortes de sant Pau, de 10 metres de façana i 10 de profunditat”[5].

En una data indeterminada a finals del segle XX fou enderrocada amb motiu de la reforma urbanística del sector de sant Pau del Camp.

 

 

[1] Artigues i Vidal, J.; 2011, pàg. 259

[2] Artigues, J., Mas F., 2013

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 340

[4] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 340

[5] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 341Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana, Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987, ”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona