Fàbrica La Paloma

¡Abajo las Murallas! ( tornar al mapa)

L’any 1843 els germans Eulogi i Antoni Soler i Casanyes fundaren una fàbrica en uns terrenys situats entre els carrers de la Paloma, del Tigre i de sant Vicenç.

L’any 1853, la fàbrica, aleshores ja anomenada La Paloma, fou adquirida pels empresaris Llorenç Gayol i Josep Salvador, “empresaris sense antecedents en el món tèxtil i que es dedicaven a la compra, venda i lloguer de l’espai industrial”[1].

L’any 1855 l’industrial serraller Josep Comas, el qual posseïa la fàbrica Comas situada entre els carrers de Ferlandina, de la Paloma i de sant Vicenç, va comprar la fàbrica, la va enderrocar i construí una moderna foneria complementària del taller de construcció de màquines que tenia a la seva fàbrica del carrer de Ferlandina. “El mes de desembre del mateix any, en plena construcció de la fàbrica, Comas decideix modificar la seva estructura per col·locar-hi encavallades circulars atirantades amb ferro de 20 metres d’amplada, aconseguint un dels primers edificis de la ciutat de planta lliure amb aquesta mena d’estructures”[2]. Era un edifici d’una sola planta amb tres façanes amb finestres d’arc rebaixat.

A la mort de Josep Comas, el negoci passà a mans dels seus hereus, creant-se la societat Comas, Germans. “Aquests ampliaren el negoci, especialitzant-se en la construcció d’estàtues de bronze de grans dimensions”[3], entre les quals s’atribueix la construcció  de l’escultura de Cristòfol Colom situada al final de la Rambla.

Un cop s’acabà l’activitat industrial, l’espai es convertí en la popular sala de ball La Paloma.

El 3 de gener del 2007 la sala de ball va ser tancada per ordre municipal.

 

 


[1] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 562

[2] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 563

[3] Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, pàg. 563Bibliografia

Artigues i Vidal, J.; 2011, “Les fàbriques d’indianes com a model d’espai fabril”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 17, Ajuntament de Barcelona, pàg. 253-279

Artigues i Vidal, J. i Mas i Palahí F.; 2012, “El model de casa fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques de Ciutat Vella de Barcelona 1738-1807 / 1808-1856”, Ajuntament de Barcelona

Artigues, J., Caballé, F., Tatjer, M.; 2013 “El llegat fabril al nucli antic de Barcelona: cens de fàbriques i edificis actuals de Ciutat Vella amb activitat industrial entre el segle XVIII i principis del XX”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura

Artigues, J., Mas F., 2013, “Indianes 1736-1847”, MUHBA Guia d’Història Urbana, Núm. 14, Ajuntament de Barcelona 

Hernandez-Cros J. E.; (direcció), 1987, ”Catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, Edició a cura del Servei de Protecció del Patrimoni Monumental, Ajuntament de Barcelona

Sánchez, À.; 2012, “Indianes, 1736-1847 Els orígens de la Barcelona industrial”, MUHBA, Ajuntament de Barcelona