Torre de les Puces o Torre de las Pussas

La Barcelona Emmurallada ( tornar al mapa)

“Gran torre poligonal coneguda com a torre de les Puces que constituïa un dels puntals bàsics de la defensa del port, les Drassanes, i per extensió, de la ciutat”[1]. De forma “heptagonal exempta on es lliuraven tres murs configurant una forma  de T amb la torre al punt d’intersecció”[2]. Formaria part de l’estructura defensiva del segle XIII.

Aquest element defensiu fou enderrocat a mitjan del segle XVIII[3].

 

[1] Carta Arqueològica de Barcelona Intervenció: Torre de les Puces Abril - juny de 1999 http://cartaarqueologica.bcn.cat/741

[2] Giner i Puga, V.; 2006, pàg. 12

[3] “Al mes de maig de 1776, en referència a l’enderrocament de la Torre de les Puces, el Comte de Creixell escrivia al seu dietari que «oy empezaron a derribarla con barreños no pudiendo aun etcharla por lo muy fuerte desu construccion aunque estaba medio caida e inclinada ala parte de mar»”,  Gea, M.; Santanach, L.; Soberón Rodríguez, M.; Puig, F.; 2008-2009, pàg. 161Bibliografia

Carta Arqueològica de Barcelona Intervenció: Torre de les Puces Abril - juny de 1999 http://cartaarqueologica.bcn.cat/741

Gea, M.; Santanach, L.; Soberón Rodríguez, M.; Puig, F.; 2008-2009, “Noves dades arqueològiques sobre les fortificacions de Barcelona”, Tribuna d' arqueologia, Núm. 2008-2009, pàg. 147-171

Giner i Puga, V.; 2006, “Memòria de la intervenció arqueològica la Rambla de Canaletes 125 (Quiosc)(Barcelona) Codi 141/06”, TEA Difusió Cultural, S.L.,  octubre 2006

Pi y Arimon, A. A.; 1854, “Barcelona antigua y moderna. Descripción é Historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días”, Imprenta y Librería Politécnica Tomas Gorchs, pàg. 326