Castell Nou

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

“Després de l’escomesa d’Almansur de l’any 985 es va fer palès la necessitat de reforçar el sistema defensiu romà, de manera que s’inicià la fortificació del portals que s’encastellaren. En el portal nordest o Portal Major (actual plaça de l’Àngel), es bastí el Castell vell, possessió de la família vescomtal; en el portal sudoest, el Castell nou, propietat també del vescomte; en el portal nordoest, el Castell del bisbe; mentre que en el portal sudest, el Castell del Regomir, que inclogué la construcció d’un arc que unia les dues torres de planta circular a banda i banda de la porta d’entrada a la ciutat”(1).

La seva primera menció és de l’any 1021. Al segle XIII tancava el call jueu, i va quedar molt malmès en els avalots produïts al call barceloní el 1391. Al segle XV es convertí en presó, però degut al seu mal estat va ser progressivament enderrocat.  


 


  1. Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012

Bibliografia

Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012, “Memòria conjunta de les antigues intervencions arqueològiques al Sector del de Regomir i Correu Vell”, ACTIUM, Alella, pàg. 11