Carrer Ample

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

El carrer Ample es formà a partir de mitjans del segle XIII, durant l’etapa d’urbanització del nou barri de la Mercè. En un document de 1203 el monarca estipulà que en aquell carrer “s’havia de deixar un espai suficientment ample entre qualsevol construcció nova i els edificis ja existents perquè les pedres de molí que es baixaven des de Montjuïc fins al port poguessin passar”[1], i d’aquí el seu nom. Era un dels principals carrers de la Barcelona antiga, molt distingit per les moltes cases nobles construïdes per la noblesa i on els reis acostumaven a residir en les seves visites a Barcelona[2].

D’entre les cases importants que allí existiren podem mencionar la casa dels Queralt, comtes de Santa Coloma, situada on avui hi ha el Registre Civil de Barcelona; la casa dels Gualbes, on hi residien reis i prínceps en les seves visites a Barcelona[3]; la casa dels Cardona, la dels Montcada, que presidia el pla de Framenors, la del duc De Somma, etc.  

Gràcies a la seva amplada s’hi feien curses de cavalls.

Durant el segle XIX moltes cases foren modificades pels seus nous propietaris, en aquest cas coneguts banquers de la ciutat.

 

[1] Banks, P., 2003, pàg. 31

[2] “Perquè, si bé fou temptejada algunes vegades la possibilitat de convertir en palau reial el del bisbe, la Casa Gralla del carrer de la Portaferrissa o la Casa Carròs de la plaça Santa Anna, en definitiva fou el carrer Ample el que facilità més sovint les grans i prestigioses edificacions per a residència acostumada dels reis en llurs viatges a Barcelona”, Duran i Sanpere, A., 1972, pàg. 432

[3] Allí s’hi hostatjaren Joan II, rei de Navarra, després de Catalunya-Aragó, l’any 14236; Ferran III el catòlic, l’any 1506, l’empedrador Carles, l’any 1519; el seu fill Felip II, .....Bibliografia

Balaguer, V.;  1865, “Las calles de Barcelona”, Editorial de Salvador Manero, Barcelona

Banks, P.; 2003, “El creixement físic de Barcelona, segles X-XIII”, Barcelona Quaderns d'Història, Núm. 8, pàg. 11-33

Duran i Sanpere, A.; 1972, “Barcelona i la seva Història”, Vol. I “La formació d’una gran ciutat” Editorial Curial, Barcelona