Castell Regomir

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

“Després de l’escomesa d’Almansur de l’any 985 es va fer palès la necessitat de reforçar el sistema defensiu romà, de manera que s’inicià la fortificació del portals que s’encastellaren. En el portal nordest o Portal Major (actual plaça de l’Àngel), es bastí el Castell vell, possessió de la família vescomtal; en el portal sudoest, el Castell nou, propietat també del vescomte; en el portal nordoest, el Castell del bisbe; mentre que en el portal sudest, el Castell del Regomir, que inclogué la construcció d’un arc que unia les dues torres de planta circular a banda i banda de la porta d’entrada a la ciutat”(1).

El castell del Regomir (Castrum Regumirum) va ser l'antic castell episcopal bastit a la muralla romana de Barcelona, a l'alta edat mitjana, a l'indret d'una de les quatre antigues portes de la ciutat. També se l'anomenava castell episcopal, ja que es trobava sota la jurisdicció del bisbe de Barcelona. La primera referència documental data de l'any 1015, i sembla, segons esmenta Carreras Candi, que estava intacte fins a inicis del segle XIII.


  1. Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012

Bibliografia

Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012, “Memòria conjunta de les antigues intervencions arqueològiques al Sector del de Regomir i Correu Vell”, ACTIUM, Alella, p.11