Catedral romànica

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

Segons les dades documentals que es disposen entre 1037 i 1040 les obres de la nova catedral romànica ja estaven en marxa; al mateix temps, l’església va anar adquirint propietats a l’oest de la edificació per tal de construir-hi el claustre. Va anar desapareixent progressivament a partir de 1298, per donar pas a l’actual catedral gòtica que se li va sobreposar.

Malgrat de no disposar de gaires dades, dons no s’han realitzat excavacions arqueològiques al subsòl de l’actual catedral, es creu que la catedral romànica podria ser un edifici de tres naus, sense descartar que fos de nau única; per fonts documentals, que no arqueològiques, es creu que el campanar podria estar situat en el mateix lloc on després s’alçaria el campanar gòtic del claustre; en relació a aquest últim, no en sabem les seves dimensions, però hauria d’haver tingut una dimensió prou gran per poder acollir dins seu diverses dependències dels canonges de la Seu com ara la cuina, el celler, el refectori, la sala capitular, etc.    

Durant unes excavacions arqueològiques entre els anys 1967 i 1972 es van trobar unes restes que semblaven formar part del pòrtic o galilea de la catedral romànica. Davant la façana de la catedral trobaríem el cementiri de la Seu, i on es trobaria les portes principals de la Seu: per fonts documentals es sap que aquestes portes s’anomenen  maiores, per la qual cosa fa pensar que deurien d’existir unes altres portes secundàries, que es podrien situar en una segona plaça de la Seu, a l’actual carrer dels Comtes.     

 Bibliografia

Beltrán de Heredia, J. 2013. “Barcino, de colònia romana a sede regia visigoda, medina Islàmica i ciutat comtal: una urbs en transformació”. Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Núm. 9, pàg. 16-118

Beltrán de Heredia, J., Lorés Otzet, I., 2005, “La catedral romànica de Barcelona: revisió de les dades arqueològiques i de l'escultura”, Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Núm. 1, pàg. 100-117

Borau, C., 2003, “Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV”, Fundació Noguera / Col·lecció: Estudis – 29

Granados, O., 2002, “Evolució de l'entorn urbà de la catedral al llarg de a història del segle V al segle XX”,  Finestrelles vol. 12, Miscel·lània Martí Pous i Serra (1910-1997), pàg. 155-171