Església sant Cugat del Rec

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

Antiga església parroquial, situada al carrer Carders, a “l’antic camí que anava a sant Cugat del Vallès, raó per la qual era anomenada sovint sant Cugat del Camí i també sant Cugat del Forn, per ésser prop d’un antic forn de la ciutat”(1).

Fou erigida l’any 1023 pel canonge Guislaber. Al segle XVII es va reedificar amb “la intervenció del Consell de Cent i s’engrandí el 1830. Fou cremada durant la Setmana Tràgica i destruïda el 1936; ara al seu lloc hi ha una petita plaça”(2).

Es creu, però que tenia un precedent d’una antiga església, de la qual no se’n tenen cap dades arqueològiques. Al voltant del seu emplaçament s’han trobat diferents enterraments dels segles V-VI. Els arqueòlegs  creuen que aquí podria haver existit una antiga capella o església, on es trobarien unes relíquies venerades que comportarien que aquesta basílica de caràcter martirial atragués als fidels, amb el desig d’enterrar-se a l’abric d’aquestes relíquies.


  1. Gran Enciclopèdia Catalana
  2. Gran Enciclopèdia Catalana

Bibliografia

Beltran de Heredia, J., 2010. “La cristianización del suburbium de Barcino”. Monografías de Arqueología Cordobesa, Universidad de Córdoba, "Áreas suburbanas en la ciudad histórica: topografía, usos y función", Núm. 18, pàg. 363-396

Gran Enciclopèdia Catalana: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0059664.xml