Casa del Degà

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

La casa del Degà  fou construïda al segle XIV adossada a una torre romana. Un segle més tard patí mutilacions al urbanitzar-se la plaça que quedava davant la nova catedral gòtica. A mitjans del segle XVI aquelles modestes cases es transformaren, i es construïren unes noves façanes d’estil renaixentista, tant la del carrer de santa Llúcia com la de la plaça de la Catedral.

Al segle XIX a causa de la desamortització la casa fou comprada, conjuntament amb la contigua casa de l’Ardiaca, per un particular, qui contractà amb l'arquitecte Josep Garriga i Garriga per unificar les dues cases en una de sola.
Inicià l’obra, primer unit les dues cases per dins i unificant-ne les façanes. Com que la casa del Ardiaca era més alta que la del Degà, es va elevar l’altura de la segona, “procurant seguir a la part nova l’estil i disposició d’allò antic”(1). Aquest augment en l’altura es practicà tant en la façana que donava a la plaça de la Catedral, com la del carrer de santa Llúcia, així com la mitgera, que donava al pati de la casa de l’Ardiaca; a aquesta última façana se li afegiren unes finestres que imitaven unes ja existents a la cara oest del pati.

L’any 1952 la façana que donava a la plaça de la Catedral fou de nou remodelada a causa de la celebració del Congrés Eucarístic. Aquest cop, l’arquitecte Adolf Florensa va substituir la portalada, per una altra de mig punt, imitant la ja existent al carrer de santa Llúcia; a més a l’ultima planta es construí una galeria de nova construcció a imitació a la que existia al pati interior. “D'aquesta manera, i a causa que al mateix temps es restaurava la façana de la Canonja, els dos costats de la plaça s’agermanaven en un únic harmònic, espai congelat i aliè al desenvolupament de la història”(2).

L’any 1990 la façana que dóna a la plaça de la Catedral fou parcialment restaurada, eliminant la galeria construïda el 1952, però deixant la porta amb arc adovellat.


  1. Duran  i Sanpere, A., 1928.A, “La casa del Arcediano y el Archivo Histórico de la Ciudad”, Biblioteca de Turismo de la Sociedad de Atracción de Forasteros, Barcelona, pàg.28
  2. Cócola Gant, A., 2010, pàg. 217 Traducció del castellà F. Font
     

Bibliografia

Cócola Gant, A., 2010, “El Barrio Gótico de Barcelona. Planificación del pasado e imagen de marca”, Tesis doctoral, Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art, http://hdl.handle.net/10803/2027

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament de Barcelona: Cases de l’Ardiaca i del Degà http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=1208&id.districte=01