Casa Fiveller o Pallejà

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

La casa Fiveller o Pallejà, són en realitat dues cases datades entre els segles XIV i XV, inicialment independents però que en diferents nivells i ocasions han estat connectades.

La primera d’elles, situada al carrer de Lledó 4 i 6 bis. És una edificació d’entre els segles XV i XVI, molt transformada en els segles posteriors. Conserva abundants vestigis de l’època de la seva construcció: “L'extensa façana de petits carreus mostra les obertures renovades, especialment els balcons del principal, amb grans llosanes de pedra motllurada del segle XVIII. Entre els diversos portals d'èpoques diferents destaca el principal i més gran, l'arc pla amb mènsules renaixentistes. A través d'aquest l'arriba al pati on destaca l'escala descoberta, de dos trams i de pedra i un finestral gòtic amb bones escultures de principis del XV fent de mènsules”(1).

La segona casa fa xamfrà entre el carrer Lledó 6, i el carrer de la Reina Elionor. “Té trets de casa senyorial gòtica, del segle XV o XVI, transformada en casa de veïns al segle XVII, època de què daten les actuals finestres i balcons i els dos portals de llinda de fusta dels baixos”(2).

L’any 1989 els immobles amenaçaven ruïna, i l’any 1997 s’iniciaren els treballs de rehabilitació que permeteren la construcció de 19 habitatges en el seu interior. Durant els treballs de restauració es descobriren unes pintures `murals gòtiques, datades entre finals del segle XIII i principis del XIV, que avui es conserven al MNAC.
 


  1. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament de Barcelona: Palau Pallejà (abans palau Fivaller) 
  2. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament de Barcelona: Palau Pallejà (abans palau Fivaller)

Bibliografia

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament de Barcelona: Palau Pallejà (abans palau Fivaller) http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=834&id.districte=01