Convent de sant Antoni Abat

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

Convent dels canonges de Sant Antoni, o antonians, construït al segle XV, a tocar de la muralla de ponent i el portal de sant Antoni,  l’entrada més important a la Barcelona medieval.  Allí hi establiren un hospital, dedicat a la cura de l’estat sanitari dels viatgers i traginers que entraven a la ciutat.

L’església es deuria aixecar entre el 1433 i el 1447.

L’any 1791 l’ordre dels antonians es va extingir; els escolapis es van fer càrrec del convent, i hi creen una escola. Quan van ser enderrocades les muralles al segle XIX, es va edificar una escola al terreny que ocupaven.  A finals del mateix segle el convent es reformà per adaptar-lo als nous usos, quedant l’església com a vestigi més antic.

Durant la  Setmana Tràgica el 1909, tant l’església com l’escola foren cremats. Posteriorment l’església es va reconstruir, però durant la Guerra Civil Espanyola, l’església fou de nou cremada, quedant en ruïnes, i va ser aleshores enderrocada.

De tot el conjunt medieval només es conserva el porxo obert al carrer de sant Antoni Abat.Bibliografia

Web Convents de Catalunya:  Convent de Sant Antoni Abat: http://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02abat.htm