Burg dels Còdols

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

Conegut també amb el nom de burg de les Roquetes, al ser una zona pròxima al mar on predominaven petits penya-segats amb roques, era una zona inicialment pantanosa, poc habitable i insalubre, a causa de la seva proximitat al mar i a la riera de l’Areny.

Abraçaria la zona de l’actual barri gòtic que queda per sota plaça Reial fins al mar.

Fins al segle XII era una zona de camps, però a l’iniciar-se la urbanització del burg de santa Maria del Pi, i la consegüent pèrdua d’espai per als horts, la zona situada més al sud, els Còdols, començà a donar lloc a horts, i posteriorment a un incipient procés d’urbanització. 

El burg coneixerà un creixement amb la construcció al segle XIII dels convents de sant Nicolau o de sant Francesc d’Assís i el de la Mercè. La construcció de les Drassanes Reials al segle XIV, comportaria l’aparició d’oficis relacionats amb la construcció naval. Bibliografia