Burg dels Còdols

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

Conegut també amb el nom de burg de les Roquetes, al ser una zona pròxima al mar on predominaven petits penya-segats amb roques, era una zona inicialment pantanosa, poc habitable i insalubre, degut a la seva proximitat al mar i a la riera de l’Areny.

Abraçaria la zona de l’actual barri gòtic que queda per sota plaça Reial fins al mar.

Fins al segle XII era una zona de camps, però al iniciar-se la urbanització del burg de santa Maria del Pi, i la conseqüent pèrdua de espai per als horts, la zona situada més al sud, els Còdols, començà a donar lloc a horts, i posteriorment a un incipient procés d’urbanització. 

El burg coneixerà un creixement amb la construcció al segle XIII dels convents de sant Nicolau o de sant Francesc d’Assis, i el de la Mercè. La construcció de les Drassanes Reials al segle XIV, comportaria l’aparició d’oficis relacionats amb la construcció naval. Bibliografia