Burg del Mercadal

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

Burg que va créixer a partir de l’any 966 al voltant del mercat, el Mercadal, que havia nascut davant la porta nord-est de l’antiga muralla romana, a l’àrea de sota el palau comtal. Allà on a partir del segle XI trobarem el Castell Vell o castell vescomtal, i avui en dia hi ha la plaça de l’Àngel.

A la segona meitat del segle XI es comencen a construir les primeres estructures permanents del mercat, i a l’últim quart de segle els horts han desaparegut per donar lloc a cases i obradors. 

Era una zona molt ben comunicada, d’on sortien el camí que anava cap a França, i el camí que anava cap a la platja, l’antic camí roma de la  via marina, actual carrer de l’Argenteria.

Fins al segle XIV la plaça fou el centre de la ciutat activa, allà on els quatre quarters de la ciutat es creuaven.Bibliografia