Burg entorn del Rec

La Barcelona dels Burgs ( tornar al mapa)

Burg que nasqué al voltant d’una antiga via romana, via Francisca, actuals carrers de la Bòria, Corders, Carders i del Portal Nou.

En aquest camí el 1023 es fundà l’església de sant Cugat del Rec o de sant Cugat del Camí. A partir del segle XI, malgrat tenir una densitat edificadora molt baia, es comencen a detectar les primeres edificacions al voltant del camí i del Rec Comtal.

 Bibliografia