Casa Mora o del Marquès de Llió

La Barcelona Emmurallada ( tornar al mapa)

Formalment és una edificació que presenta planta baixa i dos pisos, excepte a la façana principal, que incorpora una torre un pis més alta; consta de tres façanes.

La casa original del segle XIII tenia un pati de dimensions més grans, que fou reformat, tot reduint-ne l’amplada per l a construcció d’un nou cos, al segle XIV. També en aquest darrer segle, es remodelà la galeria porxada del pati, s’ s’afegiren finestres a la façana, i a la planta principal, el sostre es decorà amb embigats de fusta policromats
Al la segona meitat del segle XIV s’afegiren les finestres a la façana i al pati (A la planta principal es conserven dos importants embigats de fusta policromats, de vers el primer quart del segle XIV)

Al segle XVI es va ampliar l’edificació al comprar dos cases contigües , i es va voler unificar-les totes i constituir un sol edifici.

Al segle XVI tornà a partir reformes, aquest cop a la planta baixa i els dos pisos, i es realitzaren  diverses obertures a la façana principal; el 1697, durant el setge francès fou bombardejada i pati greus desperfectes.

El 1705 l’immoble fou adquirit per Josep Francesc de Mora, primer marquès de Llió, del qual pren el nom actual. Aquest començà una completa remodelació, que va transformar la casa a nivell estructural: es va construir la gran escala monumental que comunica el pati amb el primer pis, es transformà el portal d’accés al pati i el de la primera planta, es col·locaren balcons a la façana, i es construí la façana del xamfrà entre els dos carrers. Després del 1714 es va tenir que realitzar noves obres, dons va quedar molt malmès durant els bombardejos.  

Després d’haver estat la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i durant molts anys, seu de l’Ateneu Obrer, l’any 1955 l’Ajuntament de Barcelona adquirí la finca. Durant les dècades dels anys cinquantes i seixantes s’hi realitzaren obres de restauració: es van eliminar els magatzems de la planta baixa, es va afegir a la segona planta una galeria de la qual no se’n tenien indicis, es va eliminar una porta barroca i dues portalades que van ser substituïdes per finestres d’estil medieval, el pati fou modificat quasi en la seva totalitat, etc. El resultat final va ser esborrar l’acabat barroc, majoritari a la finca per un de gòtic, “ja que l’objectiu no era respectar l’arquitectura històrica, sinó crear ambients pintorescs i atractius”(1)    


  1. Cócola Gant, A., 2010, pàg. 248

Bibliografia

Cócola Gant, A., 2010, “Barrio Gótico de Barcelona. Planificación del pasado e imagen de marca”, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art,
http://hdl.handle.net/10803/2027

Web Ajuntament de Barcelona, Barcelona Cultura, Museu de Cultures del Món: http://museuculturesmon.bcn.cat/el-carrer-montcada/casa-del-marques-de-llio

Altre bibliografia que es pot trobar a la biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona http://hdl.handle.net/2117/87677