Plaça del Born

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

“Pren el nom actual de bornar, o sigui tornejar, lloc on es duien a terme els tornejos”(1). Era l’espai urbà més important de la ciutat, la plaça Major de la ciutat comtal, i així l’anomenaven els barcelonins.

A més de torneigs, hi havia el mercat “diari de fruites, verdures, ous i volateria, fires de gran fama, com la del vidre, el primer dia de l’any, i la de la cera, el dia de la Candelera”(2), s’hi celebraven justes, festes populars, processons, carnestoltes, etc.
 


  1. Web Nomenclàtor dels carrers. Ajuntament de Barcelona:  Born, passeig del http://w10.bcn.cat/APPS/nomenclator/frcontent.jsp?idioma=0
  2. Garcia Espuche, A., 2009, pàg. 68
     

Bibliografia

Garcia Espuche, A., 2009, “La ciutat del Born: Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII)”,  Editorial: Ajuntament de Barcelona

Web Nomenclàtor dels carrers. Ajuntament de Barcelona:  Born, passeig del http://w10.bcn.cat/APPS/nomenclator/frcontent.jsp?idioma=0