Plaça del Blat o del Mercadal

La Barcelona Emmurallada ( tornar al mapa)

L’antic  Mercadal, mercat a les portes de la ciutat, rebé també els noms de plaça dels Corretjer, ,del Blat, per ser l’espai on es venia aquest cereal i, segons Victor Balaguer (1), dels Cabrits, perquè era l’espai on es venien xais i cabrits la vigília de Pasqua. Avui en dia, amb les modificacions que comportà la construcció de la Via Laietana, és la plaça del Àngel.

El mercat que allí s’hi celebrava, al segle XI deixa de ser un espai sense estructures fixes i es comencen a   construir estructures permanents, la primera de la qual en tenim noticia l’any 1076. L’any 1350 el mercat es reforma, tot ampliant la plaça “mitjançant l’enderrocament d’una illa de cases que hi havia a l’angle superior de la plaça del Blat, de manera que s’unís l’espai de la plaça del Blat amb la d’una altra plaça, la del Fustany, Fustanyeria o placeta dels Fusters”(2).

Allí també hi trobem el gremi dels mercers i la presó comuna adossada a cort del veguer
 


  1. Balaguer, V.,  1865. “Las calles de Barcelona”
  2. Santanach i Suñol, L., 2006, pàg. 9
     

Bibliografia

Balaguer, V.,  1865. “Las calles de Barcelona”, Editorial de Salvador Manero, Barcelona

Santanach i Suñol, L., 2006, “Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de l’Argenteria, núm. 2, 15-17; Via Laietana, núm. 20; i plaça de l’Àngel, núm. 5”, Codi MHCB 009/06, ,  ATICS, S. L.

Web Nomenclàtor dels carrers. Ajuntament de Barcelona: Àngel, plaça de l': http://w10.bcn.cat/APPS/nomenclator/frcontent.jsp?idioma=0