Plaça Nova

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

L’any 1355 el Consell de la Ciutat va decidir canalitzar fins la plaça sant Jaume les aigües de Collserola i procedir a algunes mutacions urbanes que en facilitessin l’ operació. Una d’aquests canvis fou la formació de la plaça Nova, per la qual cosa es començaren a enderrocar les cases que hi havia davant de la porta del palau del Bisbe; el bisbe cedí part del seu hort (les “ansiameres”) situat al fossar per urbanitzar la plaça: a canvi, la catedral fou dotada d’una font viva.

A l’abril de 1358 la plaça ja era acabada, i al 1382 ja tenim constància documental que ja establert a la plaça l’impost sobre la palla i el seu pes, que  serà realitzat a la plaça fins el 1626, i que donarà nom a un dels carrers que desemboquen a ella. 

A la plaça s’hi celebra mercat: als matins verdures i aviram; a la tarda hi trobàvem les parades de mobles i robes que eren venuts a l’encant, és a dir, amb la intervenció de l’autoritat judicial o administrativa i on els béns són adjudicats en subhasta, i també hi havia la subhasta d’” alguns captius sarraïns, búlgars o russos”(1). La vitalitat del mercat va comportar l’aparició de negocis de “serveis als venedors i als compradors que es van establir als carrers del voltant de la plaça: fondes, hostals, mulers, diligències i lloguers de carruatges i de bastaixos”(2). A més de mercat era espai de celebracions de festes i solemnitats, com la rebuda dels membres de la reialesa a la ciutat, o les festes de sant Roc o de santa Llúcia.

Als anys 50 del segle XX s’enderrocaren tota una sèrie d’edificacions que afectaren la percepció espacial de la plaça, “dons la recollida plaça Nova desapareix i dóna pas a l’àmplia avinguda de la Catedral”(3).

 


  1. Duran i Sanpere, A., 1972, pàg. 465
  2. Cordomí, X., 2015, pàg. 5
  3. Mària i Serrano, M.; Minguell i Font, J.C., 2009-2010, pàg.83
     

Bibliografia

Balaguer, V., 1866, “Las calles de Barcelona”, Tomo II, Editorial de Salvador Manero, Barcelona.

Cordomí, X., 2015, “El barri perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral”, Associació de Festes de la Plaça Nova i Ajuntament de Barcelona. 

Duran i Sanpere, A., 1972, “Barcelona i la seva Història”, Vol. I, “La formació d’una gran ciutat”, Ed. Curial.

Mària i Serrano, M.; Minguell i Font, J.C., 2009-2010, “El Palau Episcopal de Barcelona : cronologia arquitectònica d’un edifici de vint segles d’història”, Locus Amoenus, Núm. 10, 2009-2010, pàg. 63-86 

Web Nomenclàtor dels carrers. Ajuntament de Barcelona: Nova, plaça: http://w10.bcn.cat/APPS/nomenclator/frcontent.jsp?idioma=0