Font de santa Anna

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

És la font conservada més antiga de Barcelona, construïda al 1356, a la confluència del carrer de Cucurulla amb la plaça de santa Anna (1). Fou construïda conjuntament amb l’abeurador que hi ha al costat, dons era un dels indrets d’on sortien, i arribaven cavalls i mules camí al portal de l’Àngel, i d’allà cap a Gràcia i d’altres indrets.

Per la seva construcció s’enderrocà una casa i s’urbanitzà el sector, “creant un espai més ampli i embellint-lo amb una font i un abeurador”(2).

L’aspecte que tenia inicialment ens és del tot desconegut, dons la forma poligonal actual és deguda a unes reformes del segle XIX. Sabem, però, que era una font modesta, de menors proporcions, “de perímetre rectangular i amb tres aixetes o sortidors”(3).

L’any 1807 es donà llum verda al projecte de reforma de la font, però les obres no s’iniciaren, a causa de la Guerra del francès, fins el 1819. La nova font tenia més alçada i una presència més majestuosa.

L’any 1917 l’Ajuntament de Barcelona va decidir de reformar-la de nou, afegint els plafons de ceràmica i els gerros que coronen la part superior de la font d’estil noucentista.
 


  1. Avui en dia Portal de l’Àngel
  2. Brú Turull, R.,  2004, pàg. 81
  3. Brú Turull, R.,  2004, pàg. 86-87
     

Bibliografia

Brú Turull, R.,  2004, “La font de Santa Anna del portal de l'Àngel” Matèria 4, Fragments, pàg.  77-94

Web Ajuntament Barcelona, 2013, “Fonts històriques de la Barcelona gòtica” http://w1.bcn.cat/barcelonablog/ajuntament/fonts-historiques-de-la-barcelona-gotica